#Neredenededi #atatürksözleri İstanbul arel üni̇versi̇tesi̇ İnklap Tarihi

Atatürk Nerede ne dedi ?

Eyüp Çelebi2 ay,…

Yeni Bir Not

Select files to upload or drag & drop files

Select files to upload or drag & drop files

mode_edit